Møtereferat Januar 2013

[caption id="attachment_215" align="alignnone" width="430"]1. Plass - Foto: Odd B. Dick1. Plass - Foto: Odd B. Dick[/caption]

Årets første medlemsmøte ble viet kveldskonkurransen i sin helhet. Geir Arnesen innledet møtet ved å presentere et nytt system for juryering av månedens bilde, noe som startet en aktiv diskusjon. Etter diskusjonen var det juryering av månedens tema - "Metall".

Den gamle måten å juryere bilder fungerte slik at hvert jurymedlem ga hvert bilde en poengsum mellom 1 og 10. Bildet skulle også trekkes for 5 poeng om bildet ikke falt innenfor månedens tema.

Det foreslåtte nye systemet bestod i at hvert bilde skulle bedømmes utifra 3 kategorier.

Tema: Mm bildet er innenfor tema (6 poeng)
Motiv: Innhold, komposisjon (0-6 poeng)
Teknikk: Opptaksteknisk og etterbehandling (0-6 poeng)

2. plass - Foto: Tove Landberg
2. plass – Foto: Tove Landberg

Det ble en aktiv diskusjon som endte med en justering på det fremlagte forslaget.

Ann Forberg foreslo at et bilde som falt utenfor tema, – skulle ikke bare skulle trekkes for “tema-poenget”, men skulle heller ikke få poeng for motiv. Mao, – et bilde som er utenfor tema, vil kun ha muligheten til å få 6 poeng.

Anders Rudnå forelo  å fjerne visning av tittelen på bildet under presentasjonen for at de enkelte bildene ikke skal få noe hjelp av tittelen i å få frem temaet. Dette ble det enighet om å ta til følge.

Juryeringen med gjennomført med det nye systemet. Bildene ble presentert i 2 ganger. Først 15 sekunder pr. bilde og deretter 30 sekunder slik at jurymedlemmene fikk tilstrekkelig tid til å bedømme bildene.

Resultatet av juryeringen ble presentert, og med det nye juryeringsystemet fremkom nå tydeligere grunnlaget for bedømmingen, og hvorfor det enkelte bilde endte opp med den poengsum som det fikk.

3. plass - Foto: Odd Tore Saugerud
3. plass – Foto: Odd Tore Saugerud

Og resultatet ble en første plass til Odd Dick, andre plass til Tove Landberg og tredje plass til Odd Tore Saugerud.

Jeg vil samtidig beklage at konkurranseresultater og denne artikkelen ble sterkt forsinket denne gangen; dett pga. sykdom i styret.

 

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *