Møtereferat årsmøte 2013

Årsmøte Asker og Bærum Fotoklubb , Tirsdag 12 februar, Føyka

Det var 23 fremmøtte på årsmøtet.

Ingen kommentarer til innkallingen.

Jarle leste årsberetningen.

I år var det 59 deltagere i årskonkurransen i hver av klassen. Bedømmelsen ble utført av en fotoklubb i Bergen. Forslag om å forsøke å få fotoklubb på New Zealand til å bedømme års konkurransen neste år.

Budstikka er «lunken» til stoff fra fotoklubben men arrangementer kan legges inn på «hva skjer». Mulig vi kan legge dette inn selv på nettversjonen. Vi kunne kanskje forsøke å få stoff i Asker og Bærums avisene. (det er en versjon for Asker og en versjon for Bærum)

 

Geir Arnesen gikk gjennom regnskapet.

Han tenker å si opp postboksen da det ikke kommer nyttig post til den lenger. I dag kommer nødvendig post på e-post. Enstemmig vedtatt.

Web sidene.

Her blir det omgjøringer. Mye er skjedd de siste månedene som gjør at klubben må se på alternative løsninger. Tore har laget forslag til justeringer av nettsiden vår.

Klubbens Lerret er revet ned og er skadet. Vi bør ha et nytt og da et på 3 m.

Klubben har i dag ca. 70 betalende medlemmer – dette er et realistisk medlemstall.

Husleien er fortsatt 6000,- kr til Asker skiklubb og har vært dette en stund. Ingen varsler om økning av denne.

Det er budsjettert med ca. 8000,- til Web sidene. Må påregne noe kostnader til ny web side.

Kommentar fra Anders; Bra inntekter for noen år siden – postkortaksjon. Bør kanskje satse på aktivitet som kan bringe penger i kassen?

Hva med grasrotandel? Vi må ha org. Nr. Da kan evt. klubben også stå som eier av domenet www.abfotoklubb.no

Kontingent.

Noen av medlemmene ønsket å heve kontingenteten.

Forslag om at kontingenten skal gjelde til rett over årsmøtet og ny fra rett etter årsmøtet.

Kontingenten kan ikke endres uten at dette er bestemt på forrige års årsmøte og det ble hevdet at dette ikke ble vedtatt forrige året.

Forslag om en frivillig innbetaling av et høyere beløp en vedtatt. Styret går gjennom statuttene og gjør et forslag til kontingent 2014 og endrede statutter for fastsettelse av kontingent

Regnskapet er ikke revidert men burde i prinsippet vært det. Vi har ikke revisjonsplikt for klubben regnskap. Regnskapet er godkjent.

Hvordan går det med passive medlemmer?

Gjøre en undersøkelse aktivt/passivt medlemskap?

 

Jubileum – Klubben er 70 år 1943 – 2913:

Komiteen består av Anders, Tove, Tore, Ole Walter, Ann

Anders informerte rundt en del tanker vedrørende klubbens jubileum til høsten. Det ble snakket litt rundt ideer og forslag til diverse aktiviteter i forbindelse med feiringen:

Utstillinger – plakat /annonsering/logo, utkast er utformet av Tore.

Fotofestival i Asker Kulturhus. Være synlige. Foredrag i Multisalen med plass til 217 pers, med flott lyd og lysutstyr. Noen datoer er reservert (12 oktober?).

Jubileumslogoen lages som plakat og henges opp rundt omkring. Fotosprint for publikum. Fotoutstilling i vestibylen. Fotoutstyr før og nå. Tilbud om portrettfoto. Portrettfoto med «kulest utkledning». Gode foredragsholdere(Krogvold,Nævra,Thorenfeldt) Sponsorstands. MSS fotokonkurranse der alle kan stemme. Verving av nye medlemmer. Storskjerm redigering i Photoshop.

«Lounge» med kjente fotografer fra Asker og Bærum. Skanning av gamle bilder/magisk retusjering.

Gode tilbud fra f eks Foto Video, Elite Foto, Peppes, Big Horn, Interfoto, Akutten, Ekte og enkelt.

Det var satt opp et enkelt budsjett. Redaksjonell omtale i Budstikka, Asker og Bærums avisen, Foto.no.

Definere målgrupper.

Utgifter           
Multisalen: 7000,-
Utstillingskostnader: 10000,-
Totalt:  47500

Inntekter
Billettsalg: 30000,-
Egenandeler utstilling: 6000,-
Totalt: 46000,-

Underskudd: 1500,-

Forslag om dagspass 300,- enkeltbillett 100 – 150,- kr evt annen ungdomspris.

Medlemmene betaler en egenandel for sin deltagelse.

Kan det la seg gjøre med noe kommunal støtte?

Det kom forslag om at styret setter opp retningslinjer og informerer på klubbmøtene.

Alle bør tenke gjennom hva de kan bidra med.

Store fotos kan trykkes på bannere f. eks 9 fotos på et banner 2,5×1 m. Dette kan bli en utstilling som er lett å flytte på. (Evt. Storsenteret, Bærum kulturhus, Nadderudhallen, Holmen senteret – kan det hentes noen midler/sponsorinntekter?)

Flere forslag sendes jubileumskomiteen.

Geir ønsket årsmøtets godkjenning på et konkret beløp fra klubbkassen til arrangementet – Hvor mye kan benyttes til dette arrangementet?- Avgjøres på et ekstraordinært årsmøte før sommeren.

Tom foreslo at klubben engasjerer seg som arrangør av National fotosprint.

 

Valg:

Lars gikk gjennom valget. Forslag om 4 styremedlemmer og 1 varamedlem. I 2012 har det vært 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret kan evt trekke inn flere ved behov for å utføre konkrete oppgaver. Evt danne arbeidsgrupper.

Geir og Tom er ikke på valg.

Ulf er på valg som styreleder.

Wenche ble valgt som sekretær.

Varamedlemmer: Odd og Toril

Neste års valgkomite er de som går ut av styret: Jarle og Anders

 

Det var ingen innkommende saker.

Det var et forslag om å øke kontingenten med 100,- kr. Dette ble ikke vedtatt men forslag om å ta dette opp på ekstraordinært årsmøte det også tidspunkt for tidsrom for når kontingenten skal gjelde avgjøres.

Forslag om at klubben skal være medlem av NSFF. Noen setter krav om dette medlemskap for å være medlem i vår klubb. Sjekke betingelsene. Om dette gagner klubben kunne et medlemskap vurderes.

Sjekke med medlemmene. Klubben har vært medlem men kostet mer enn «det smakte»

Lage egen årbok for klubben?

Forslag om årsmøte i januar – dette er ugunstig pga forberedelsen og avvikling av julefeiring/ferie ol. For den enkelte.

 

Referent: Wenche Myre

08.03.2013

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *