Juryeringskriterier

Hva bør du som fotograf tenke over når det gjelder ditt eget bilde.

Hvilket forhold har DU selv til bildet ditt. Hvorfor ble det tatt.
Har du en spesiell relasjon til situasjonen/personene som er avbildet som har betydning for opplevelsen av bildet.
Forteller bildet ditt en historie til andre som ikke var tilstede da bildet ble tatt.
Kan det stå alene uten en tittel (juryen ser ikke bildetittelen).

 

Dette er bl.a. punkter som juryen vektlegger når et bilde vurderes:

  • Motiv/innhold: Er bildet i henhold til tema?
  • Komposisjon, fargebruk, lyssetting og teknisk kvalitet.
  • Vurdere kommunikasjon mellom fotograf og de som (eventuelt) er på bildet.
  • Stiller seg selv spørsmålet om hvorfor dette bildet ble tatt, hva var intensjonen?
  • Hva mener jurien er positivt?
  • Hva kunne eventuelt ha vært gjort annerledes, og hvorfor, for å få bilde til å kommunisere bedre.

Se også: https://info.nsff.no/magasinet/2016/06/15/tips-til-bildevurdering/