Juryering/vurdering

Her er noen kriterier som bør vektlegges for en bildevurdering eller bildejuryering.

1. Budskap

Har fotografen klart å formidle et visst budskap eller stemning? Fortell gjerne hvilke assosiasjoner du får når du ser bildet. Det er alltid interessant å høre hvordan ens bilder blir tolket.

Er bildet severdig? Selv om du synes at katten/ungen din er søt så er det ikke sikkert det er like interessant for alle oss andre. Har bildet en kvalitet som gjør det interessant for de som ikke har tilknytning til motivet? Her må man være forsiktig med uttalelsene slik at fotografen som gjerne har et nært forhold til motivet ikke blir såret. Man kan gjerne fortelle vedkommende at det er et fint bilde som vil gjøre seg godt i familiealbumet, men er gjerne ikke så interessant for de utenfor familien fordi bildet mangler fotografiske kvaliteter som gjør det severdig.

Hvor kreativt eller originalt er bildet.

Har bildet et åpenbart blikkfang (eye catcher). Har bildet et “negativt” blikkfang, – dvs et i iøynefallende høylys/farge som trekker blikket bort fra hovedmotivet. Er det distraksjoner som fanger oppmerksomheten

2. Tema

Hvor godt treffer bildet til temaet.

Bilder som vurderes utenfor tema av en samlet jury, skal trekkes 5 poeng, – og kan følgelig oppnå maks. 5 poeng.

3. Fargebruk

Hvordan er fargene i bildet? Passer valgt fargepalett til stemningen/motivet? Er fargene for sterke/blasse? Ser det naturlig ut? Er det et bilde som gjør seg best i farger eller sort-hvitt?

4. Komposisjon og utsnitt

Ta en vurdering av komposisjonen. Burde motivet vært plassert annerledes i bildeflaten? Eksempelvis vil midtstilte objekter gi bilder som fremstår som veldig balansert, men også kjedelig. Burde objektet heller plasseres mot en av sidene? Ta gjerne utgangspunkt i kjente regler for komposisjon som gyllent snitt og 3-dels regelen. Men husk at disse på ingen måte er en fasit.

Hvordan er valgt utsnitt? Enkelte motiver passer best i loddrett format, andre vil kanskje kle panorama (16:9) bedre. Skulle bildet vært beskåret annerledes?

5. Tekniske kvaliteter

Start med å bedømme bildet etter tekniske kvaliteter. Er bildet i fokus? Er det mye sjenerende bildestøy? Er eksponeringen god? Er hvitbalansen riktig?

Hvis alt dette er i orden er det ikke nødvendig å si så mye om dette. Merk at enkelte bilder faktisk ser bedre ut når de er bevisst feileksponert eller ute av fokus, så her må det tekniske selvsagt sees på i sammenheng med det kreative.

Ser du noen klare tekniske feil er det veldig fint om du også foreslår en løsning. Hvis et bilde har veldig mye støy kan du f.eks si  “Her var det mye støy. Hvilken ISO brukte du? For å unngå støy må du bruke lavest mulig ISO”.

6. Etterbehandling

God etterbehandling kan gi alle bilder et solid kvalitetsløft. Her ser jeg etter følgende: Har bildet god kontrast og fargemetning?  Gir bildet et naturlig inntrykk eller ser det veldig etterbehandlet ut? Ser man spor etter bildemanipuleringen eller andre tegn på dårlig etterbehandling? Har fotografen brukt bildeeffekter som ikke gjør bildet bedre, men derimot gir et dårligere uttrykk?

7. Poeng/kommentarer

Det er viktigst med kommentarer til de som gis lavest poengsum. Vær konstruktiv og ikke for negativ eller nedlatende kommentarene.

Som nevnt over, skal bildet somvurderes utenfor tema av en samlet jury, skal trekkes 5 poeng, – og kan følgelig oppnå maks. 5 poeng.


Bildekritikk

 • All kritikk er verdt å lytte til fordi den gir beskjed om hvordan bildet oppfattes av andre. Alle er derfor kvalifisert til å uttale seg!
 • Vår ambisjon er å få til saklig dialog og veiledning
 • Hovedformålet er videreutvikling, både for den som kommenterer og den som blir
 • kommentert
 • Gjennom å vurdere andre sine bilder kan vi selv bli flinkere til å ta de rette valgene når vi står bak kamera. Vi lærer oss å stille de rette spørsmålene for å få det meste ut av motivet.
 • Er det rom for følelser? Wow! Hæ? Æsj!
 • Bildekritikk, spesielt på nett, handler mye om oppmuntring og “egopleie”. Mener derfor at hvis du liker et bilde, må det være rom til å uttrykke sine følelser (gi en verbal Like!) uten å måtte tilføre noe konstruktivt. Det er mye fokus på å være konstruktiv, men det er helt lov å bare si « Wow, dette bildet likte jeg kjempegodt!»
Bildekritikk – grunnleggende prinsipper
 • ALDRI si noe nedsettende om modell, sjanger eller valg av motiv
 • Tynn, feit, harry, kjedelig osv.
 • Selv om du ikke synes noe om sjangeren så er det tydeligvis noen andre som har valgt å bruke tiden sin på det.
 • Tilbakemeldingen skal være konstruktiv
 •  Isteden for å si: «for noen stygge klær», si heller: «jeg synes ikke at valg av bekledning passer
 • til omgivelsene/stemningen i bildet» osv.
 • Kom gjerne med forslag til forbedring.
 • Påpeker du noe negativt, si gjerne hvordan det kan gjøres bedre.
 • Ikke være bastant, din mening er interessant, men trenger ikke å være fasit
 • Vi ønsker å få til en diskusjon rundt bildene der alle kan komme med sine meninger og forslag. Det er gjennom meningsutveksling vi får mulighet til å utvikle oss.
Bildekritikk – vurderingskriterier
 • Tekniske kvaliteter
 • Skarphet og støy ( feil fokus, bevegelsesuskarphet, unødvendig høy ISO osv.)
 • Valg av lukker og blender (Passer det til motivet?)
 • Bruk av brennvidde
 • Bildebehandling
 • RAA fremkalling og sort-hvitt konvertering • Oppskarping osv.
 • Komposisjon og utsnitt (Vi skal ha egen temakveld på dette!) • Budskap/Visuell Analyse
Bildekritikk – kontekst (sammenheng)
 • I en konkurranse får ikke juryen en gang vite tittelen på bildet. Selve vurderingen gjøres ofte i løpet av veldig kort tid. Konkurransebilder må derfor fungere uten tittel og «sitte» med en gang.
 • Enkelte bilder er derimot tatt for å fungere i en kontekst eller oppfylle en funksjon. F.eks illustrative bilder, reportasje, produktbilder osv. I slike tilfeller er det en klar fordel å kjenne til konteksten først.
 • For konkurransebilder kan det derfor være lurt å sette i gang kritikken før autoren deler sine tanker om bildet. I andre tilfeller kan det være bedre å presentere bildet først og ta tilbakemeldingene etterpå.
Bildekritikk
 • Hvilke forhåpninger og forventninger har du til bildekritikken?
 • Innspill med hvordan vi kan organisere det på best mulig måte i klubben?

Takk til Mikael Tjemsland i Bergen Kameraklubb for tillatelse til å bruke tekst fra:
https://mikaelfoto.no/veiledning-for-bildekritikk/