Årsoversikt

Program 2017

Program 2017

by

Aktiviteter for 2017 og 2018. Møtene avholdes på “Hasselbakken” i Asker Frivilligsentrals lokaler. Askerveien 47, Asker (se kart). Denne listen vil bli oppdatert fortløpende….

Program 2016

by

Dette er aktivitetene som er planlagt for 2016. Møtene avholdes på “Hasselbakken” i Asker Frivilligsentrals lokaler. Askerveien 47, Asker (se kart). Denne listen vil…

Program 2015

by

Dette er aktivitetene som er planlagt for 2015. Møtene avholdes på “Hasselbakken” i Asker Frivilligsentrals lokaler. Askerveien 47, Asker (se kart). Denne listen vil…

Program 2014

by

Aktivitetskalender 2014. Dette er aktivitetene som er planlagt for 2014.  Møtene avholdes på “Hasselbakken” i Asker Frivilligsentrals lokaler. Askerveien 47, Asker (se kart). Denne listen…