Velkommen til Asker og Bærum fotoklubb

Velkommen til oss i Asker og Bærum fotoklubb. Vi er en gjeng glade amatører, noen med lang erfaring og noen ganske så nye fotografer. I klubben ønsker vi å skape et trygt, inspirerende og sosialt miljø for læring og mestring av fotografiet som formidlings og kunstform.

I klubben har vi ulike og varierende aktiviteter. 

Vi har klubbkveld den 2. tirsdagen hver måned. På klubbkveldene er det vanligvis en foredragsholder som inspirerer oss og så går vi gjennom bildene som er levert til månedskonkurransen. Disse månedskonkurransene ender opp med en kåring av månedens fotograf og ender til slutt opp med årets fotograf.

Vi har fotocafe den 4. tirsdagen hver måned. Disse fotocafene har variert innhold. Noen ganger diskuterer vi et tema, andre ganger er det fritt ord og noen ganger har vi fotosprinter.

Fotosprinter er en uhøytidelig konkurranseform der du får utlevert et tema og har resten av dagen til å levere inn et bilde uredigert rett fra kamera. Så blir disse juryert og presentert på et møte på kvelden.

Klubben har også en aktiv turgruppe, som arrangerer turer og lek med foto som utgangspunkt. Turgruppa er åpen for alle også de som ikke er medlemmer i klubben.

I tillegg til dette dukker det opp ulike aktiviteter med ujevne mellomrom.

Informasjon om arrangementer blir lagt ut under linken «program» på hjemmesiden vår, på den lukkede facebook siden og sendt i mail til alle sammen. Sjekk spamfilteret ditt om du savner info fra klubben.

På hjemmesiden finner du mye nyttig info om klubben og kontaktinformasjon.

Facebook: 

«Abfotogruppe», lukket side for klubbens medlemmer.

Her legges det ut informasjon om alt som skjer i klubben samt at medlemmene kan dele bilder og annen informasjon til glede og inspirasjon.

«Asker og Bærum fotoklubb», åpen for alle

Klubbens offisielle skryte side, her legger vi bla ut vinnerbilder fra månedskonkurransene

«Ut på tur med ABfotoklubb», er turgruppens side på Facebook

Her legger turgruppen ut sine arrangementer

Instagram:

@abfotoklubb, klubbens offisielle side, hvor vi deler konkurransevinnere og annen sentral informasjon

#abfotoklubb, kan du bruke om du vil merke bildene dine slik at andre ser at du er en del av klubben

Gjennom medlemskapet i klubben er du også med i NSFF Norsk selskap for fotografi. Gjennom dette medlemskapet har du for eksempel tilgang til billig kameraforsikring og prosenter hos Japanphoto.
Informasjon om dette finner du her: https://nsff.no/bli-medlem/fordeler-enkelte-klubbmedlem/

Hva koster det:

Medlemskapet i klubben koster kr 750,- pr år. Dette faktureres i januar hvert år og må betales innen årsmøtet. Summen inkluderer medlemsavgiften til NSFF.

Betaling av medlemskontingent i innmeldingsåret skjer etter følgende prinsipp:
• Ved innmelding i perioden 1. januar til 30. juni betales full kontingent.
• Ved innmelding i perioden 1. juli til 31. oktober betales halv kontingent.
• Ved innmelding i perioden 1. november til 31. desember betales ingen kontingent for den
resterende del av innmeldingsåret. Full kontingent kreves inn for det påfølgende
kalenderår.