Program 2019

Aktiviteter for 2019.

Møtene avholdes på Torstad ungdomskole på Hvalstad i Asker. Torstadbakken 49, 1395 Hvalstad (se kart).
Denne listen vil bli oppdatert fortløpende.

Møtene starter på Torstad ungdomskole kl. 19.00

Tirsdag 8. januar. Månedskonkurransen. Tema: Fritt motiv.

Foredrag med fotograf Morten Løberg, //mortenloberg.no/

Tirsdag 22. januar.  Fotokafé på Hasselbakken (se kart). Tema: Bilder som kan brukes i fotoprosjektet “Nye Asker”.

Tirsdag 12. februar. Månedskonkurransen. Tema: Arkitektur

Naturfotografering: Foredrag av naturfotograf Jørn Areklett Omre

Tirsdag 26. februar. Årsmøte.

Sakspapirer sendes medlemmene på epost minst en uke i forveien.

Tirsdag 12. mars. Månedskonkurransen. Tema:Landskap i Bærum og nye Asker, sort-hvitt. Vi definerer landskap som: Natur/Kultur/urbant landskap. Dette kan være bilder med mennesker og menneske skapte elementer.

Foredrag av Linda Kristiansen, //www.lindakristiansen.no/.

Linda er fotokunstner med sin helt spesielle teknikk og bilder. Hun er også medlem i Asker og Bærum fotoklubb.

Tirsdag 26. mars – Fotokafé på Hasselbakken(se kart). Tema: Bilderedigering. Ta med egen PC. Det blir først litt teori. Så skal alle trene på å å redigere samme bilde (i raw).

Tirsdag 9 April. Månedskonkurransen. Tema: Gammel årgang.

Eigil Jensen viser egne naturbilder fra Japan.

Tirsdag 14 Mai. Månedskonkurransen. Tema:Menneske i miljø, sort-hvitt.
Tenk aktiviteter, kulturpersonligheter, etc. Her oppfordres til å ta/levere bilder med tanke på utstillingen, Nye Asker.

Foredrag av Sissel Nystad, //www.sisselnystad.com/

Tirsdag 28 Mai, kl. 18.30 – Fotoutflukt til Høvikodden. Vi møtes på parkeringsplassen v/ Hennie Onstad senteret (Høvikodden). Ann Forberg gir råd og veiledning innen makrofotografering.

Tirsdag 11. Juni. Sommeravslutning

Tirsdag 10. September – Foredrag med fotograf Morten Krogvold

Månedskonkurransen. Tema: Ved sjøen

Tirsdag 24. September – Fotokafé på Hasselbakken. Tid kl. 19.15

Tirsdag 8. Oktober –Månedskonkurransen. Tema: Refleksjon (ala speiling, ikke det å være reflektert)

Tirsdag 22. Oktober –Fotokafé på Hasselbakken(se kart).

Søndag 3. November kl. 23:59 Innleveringsfrist for årskonkurransen

Tirsdag 12. November –Månedskonkurransen. Tema: Høst

Tirsdag 26. November –Fotokafé på Hasselbakken(se kart). Fotograf Anne Helene Gjelstad som skal holde foredrag om sitt prosjekt fra Estland.

Tirsdag 10. Desember –Julemøte med årskonkurransen (Torstad ungdomsskole)